Expositie Een reis door 100 jaar Ploeg

Expositie Een reis door 100 jaar Ploeg

De Groninger Zilverkamer van het SNS-fonds Eemsmond viert het 100 jarig jubileum van de Kunstkring De Ploeg op geheel eigen wijze met minstens 50 werken uit particulier bezit.

Conservatrice Herma Grimmius van de Zilverkamer heeft de kunstwerken via haar netwerk kunnen opsporen Het zijn werken die tot nu toe nooit of nauwelijks in het openbaar zijn vertoond. Tezamen geven ze een prachtig overzicht van de uitingen en de ontwikkelingen binnen De Ploeg in de afgelopen 100 jaar.
Veelzijdig kunstenaar en Ploeg-liefhebber Sip Hofstede opent de expositie en staat de komende maanden garant voor enkele schilder-workshops. Verder heeft de Zilverkamer enkele lezingen op het programma staan.

Lees actuele informatie op facebook.

Openingsuren:
Dinsdags tot en met vrijdags van 11 – 17 uur.
Zaterdags van 11 – 16 uur.

Entree: € 5,-- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar gratis


Na het Veenkoloniaalmuseum, dat een beeld geeft van werken van leden van de kunstkring in de huidige tijd, is de Zilverkamer het tweede museum dat aandacht geeft aan het eeuwfeest. Later volgt de belangrijkste hommage aan De Ploeg in het Groninger museum, dat vanaf 1 januari 2018 het hele jaar door flink uitpakt.

Tot de initiatiefnemers van De Ploeg behoorden bij de oprichting op 1 mei 1918 onder ande-ren Jan Wiegers, Johan Dijkstra, George Martens en Jan Altink, die ook de naam van de kunstkring bedacht. Hij vond dat de Groninger kunstenaars nog heel wat ontwikkelingen in gang konden zetten en stelde daarom de naam “De Ploeg” voor. Over die eerste ‘ploeg’ mo-gen we best zeggen dat ze een vernieuwende stroming in gang hebben gezet en dat ze Gro-ningen op vele manieren prachtig in beeld hebben gebracht.

Dat er zoveel aandacht wordt besteed aan dit 100-jarig jubileum, is niet zo verwonderlijk. Immers, de Ploeg heeft – min of meer voortgekomen uit kunstlievend genootschap Pictura – Groningen voorgoed als kunstcentrum op de kaart gezet. Werken van vele ploegleden zijn niet meer uit ons nationaal openbaar kunstbezit weg te denken.

De Zilverkamer toont dan ook landschappen, stadsgezichten en portretten, zowel in olie als in waterverf of acryl, maar ook getekend of als houtsnede van bekende en wat minder bekende Ploeg-leden. Naast eerdergenoemde oprichters zijn dat bijvoorbeeld Van Dulmen Krumpelman, Betten, Klompien, Zuidersma, Van der Zee, Rinket, Van den Berg en Van der Wal.

Deel deze pagina