Film: Delfzijl, boeiend verleden, mooie toekomst

Film: Delfzijl, boeiend verleden, mooie toekomst

De film gaat over de geschiedenis van Delfzijl, vanaf zijn ontstaan rond 1300. Via een wandeling door het Centrum van Delfzijl ontdekken we veel historische plekken.. De ingrijpende ontwikkelingen van Delfzijl sinds de Tweede wereldoorlog komen mooi in beeld.

De film had zijn première op 26 mart, maar was toen totaal uitverkocht.De film werd door de aanwezigen erg gewaardeerd. Op veler verzoek volgt op 23 april een her vertoning.
Entree € 3,--


In 2015 werd, op voorstel van het erelid Jan Steendam, besloten een film te maken over de roemruchte geschiedenis van Delfzijl met nadruk op het centrum van de stad. Sinds het najaar van 2016 hebben vijf leden van de groep intensief gewerkt aan de film.

Amateurhistoricus Reint van der Veen uit Delfzijl heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de film. Hij schreef het verhaal, het draaiboek en treedt in de film op als verteller bij veel bijzondere plekken. De film begint zo’n duizend jaar terug als de maren langzaam dichtslibben en in het midden van de provincie Groningen veel overlast ontstaat doordat het regenwater daar blijft staan. De Delf wordt gegraven en aan de monding van dit kanaal worden zijlen (sluizen) gebouwd.

Rond deze zijlen ontstaat een handelscentrumpje dat uitgroeit tot een belangrijke plek, omdat daar de waterstand wordt beheerd, de scheepvaart wordt geregeld en de doorvoer van handelswaar plaats vindt. Lokale borgheren, Oost-Friese graven, de stad Groningen, Spaanse troepen en de graven van Nassau hebben daarna om het bezit van de zijlen en haven gevochten. Delfzijl werd een schans (van de Hertog van Alva) en veroverd door de graven van Nassau. De stad werd na 1591 een vestingstad en stond vanaf die tijd onder het gezag van de Unie van Utrecht en de Staten Generaal. De Fransen kwamen langs en bezetten de vesting gedurende een aantal jaren. Commandant Maufroy maakte zich onsterfelijk door nog een half jaar de vestingstad Delfzijl bezet te houden ondanks het feit dat Napoleon al op 13 november 1813 was verslagen.

Kenmerken uit het verleden vinden we nog steeds terug in de vorm van een deel van de gracht, plaatsen waar bastions stonden, in namen als de De Ruyterstraat, Oudeschans, Kakebrug, de Drie Delfzijlen, Johan van den Kornputplein, Commandeursstraat, Commandementsplein en de Grote Kazerne. Ze komen allemaal langs in de film.

De film geeft ook een mooi beeld van de ontwikkelingen in Delfzijl daarna, waarbij de nadruk ligt op wat er sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw in Delfzijl gebeurde en de ingrijpende verandering van de stad. Die periode kende hoogtepunten en dieptepunten. In de film komen ook de onlangs blootgelegde waterputten/schuilkelders in beeld. De betrokken archeoloog geeft in de film een toelichting op de schuilkelders, een markante Delfzijlster vertelt over de tijd dat hij in de schuilkelder zat.

Nieuw beleid en bijvoorbeeld het Marconiplan bieden Delfzijl weer uitzicht op een mooie toekomst, zoals ook burgemeester Beukema aan het einde van de film vertelt.

Deel deze pagina