Labyrint in Oosterwijtwerd

Labyrint in Oosterwijtwerd

In de Mariakerk te Oosterwijtwerd ligt elk laatste weekend van de maand een labyrint.

Een labyrint is een oud en wereldwijd symbool, een patroon van lijnen die naar het midden voeren en er weer uit. Een meditatieve oefening om gaandeweg te komen tot de kern van je leven. Ieder kan op eigen gelegenheid het labyrint lopen. Uitleg over het labyrint is beschikbaar. Op aanvraag kan het voor groepen ook op andere dagen worden uitgelegd. Meer informatie staat op de website van de kerk . Tijd: 10:00 - 18:00 uur Vrij entree