Wereldvismigratiedag

Wereldvismigratiedag

Deze excursie wordt georganiseerd in het kader van de World Fish Migration Day.

Polder Breebaart speelt een belangrijke rol voor trekvissen.
Het water in de polder zit vol met stekelbaars en glasaal, die onderweg zijn van het zoute zeewater naar de zoete binnenwateren. De stekelbaars plant zich daar voort en de glasaal groeit op tot volwassen paling.

We gaan kijken bij de vispassage in de dijk tussen het afwateringskanaal en de polder Breebaart. Hier wordt de werking van de vispassage door de gids uitgelegd en gedemonstreerd.
In het kader van de reductie van het slib in het Eems-Dollard gebied wordt in het najaar gestart met uitbaggeren van polder Breebaart. Het slib wordt na rijping in een kleirijperij gebruikt voor een pilot van de “groene brede dijk” ter verbetering van de Dollarddijk.
Als gevolg van het uitbaggeren zal ook de vismigratie van de Dollard naar het afwateringskanaal verbeteren. Bij de waterdoorlaat bij de Dollarddijk zal de gids dit alles toelichten.

Deelname gratis.

Openingstijden Bezoekerscentrum Dollard

Iedere zaterdag en zondag

April t/m september - van 12:00 tot 17:00 uur
Oktober t/m maart - van 12:00 tot 16:00 uu
In de maanden juni t/m augustus ook op woensdag en vrijdag - van 12:00 tot 17:00 uur.

Algemene informatie bezoekerscentrum Dollard

Deel deze pagina