Maritiem Delfzijl

Maritiem Delfzijl, vestingstadje met roemrucht verleden


Een bezoek aan een haven is altijd interessant. Water biedt boeiende uitzichten en bijzondere locaties. Dat geldt zeker voor Delfzijl. Delfzijl is bijvoorbeeld de afgelopen decennia uitgegroeid tot een  belangrijke industriehaven. En daarvoor was Delfzijl het maritieme centrum van Noord-Nederland.

Er zijn dan ook talloze verhalen te vertellen over Delfzijl. Een deel daarvan kunt u zien en beleven in het Muzeeaquarium. Of aan de hand van een stadswandeling. Bijvoorbeeld met een thema als vesting, kunst of architectuur. Delfzijl is bijvoorbeeld de geboorteplaats van de beroemde detective Maigret van schrijver Simenon. Hij verzon zijn romanpersonage hier in 1927 terwijl zijn schip werd gerepareerd. En houdt u van architectuur? Kom dan eens de Amsterdamse School-wijk bekijken. Of beklim het enige buitenpaviljoen in Europa van het beroemde Oostenrijkse architectenbureau Coop Himmelb(l)au in de haven.

Shoppen, eten en drinken

Het winkelgebied van Delfzijl is bijzonder omdat het zich bevindt binnen de contouren van de voormalige vesting. Via twee oude waterpoorten kom je in de haven. De haven biedt fraai uitzicht op de jachthaven en de verderop gelegen industrie. Uiteraard kun je in het centrum en langs de waterkant van Delfzijl eten en drinken. In de haven bij hotel-restaurant De Boegschroef, langs de dijk bij het Eemshotel en bij visrestaurant de Kleine Zeemeermin met uitzicht op de droogvallende platen van het Eems-estuarium. In het centrum zijn Brasserie Ziel en Grand Café 't Lokaal bekende etablissementen.

Jachthavens

Met zoveel water om zich heen is het niet verwonderlijk dat er in Delfzijl voor de recreatievaarder altijd een plekje is in één van de jachthavens. Buitendijks bij Zeilvereniging Neptunus en binnendijks aan het Oude-Eemskanaal bij Jachthaven 't Dok.

Project Marconi: Delfzijl wordt vernieuwd

Met het project Marconi Buitendijks versterkt de gemeente het maritieme karakter van de stad. De waddendijk wordt een aantrekkelijke boulevard die stad en wad verbindt. Ook het gebied aan de landzijde van de dijk krijgt een nieuwe inrichting. Zo komen daar bijvoorbeeld speciale camperparkeerplaatsen voor bezoekers. Delfzijl wordt weer een stad aan zee. Een poort naar het Werelderfgoed Waddenzee.

Een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers gaat de boulevard op de kruin van de dijk verbinden met het strand en het stadscentrum. Deze verbinding overbrugt op een veilige manier het zware verkeer op de Oosterveldweg en het treinspoor naar het industriegebied. Doorgaande fiets- en wandelroutes lopen van hier over de dijk, naar de kwelder en langs de haven.

De hoge kwelder wordt ontsloten voor (natuur)recreatie. Voor de noordse stern en de visdief is een vogelbroedeiland aangelegd. Op het kwelderlandschap langs de Schermdijk doen wetenschappers de komende jaren onderzoek naar het invangen van slib uit het zeewater. Onderzocht wordt hoe de kwelder groeit door slibafzetting en hoe de kweldervegetatie zich ontwikkelt. Deze slikkige pionierkwelder is niet voor publiek toegankelijk.

Marconi Buitendijks verbindt Delfzijl weer met de zee, maakt het Werelderfgoed Waddenzee beleefbaar en maakt zo de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en toeristen.

De inrichting en afwerking van het project loopt tot eind 2020. [Zie ook: https://www.delfzijl.nl/waterfront-delfzijl-marconi]

Maritiem Delfzijl, vestingstadje met roemrucht verleden

Delfzijl is van oudsher een vesting gelegen aan de Eems. De vesting ontstond rond 1300 door de aanleg van een sluis (zijl)  aan de monding van een afwateringskanaal, de Delf. Vandaar de naam Delfzijl. Dat kanaal heet tegenwoordig Damsterdiep en loopt helemaal naar de stad Groningen.

Van meet af aan is de geschiedenis van Delfzijl verweven met het water. Al omstreeks 1350 werd de vesting bewoond en groeide het aantal inwoners. De natuurlijke havenkom van Delfzijl betekende dat er al gauw een schut- en overslagplaats ontstond voor zee- en binnenvaartschepen.

Strategisch gelegen

De ligging van Delfzijl bleek niet alleen economisch interessant. Ook militair werd het als een strategische plek gezien. Door de eeuwen heen is er om Delfzijl diverse keren gevochten. In 1591 veroverde Prins Maurits de schans op de Spanjaarden, in 1795 veroverden de Fransen Delfzijl en aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd er tot twee dagen voor de capitulatie van de Duitsers hevig om Delfzijl gevochten.

Van de oude vesting is nu niet meer veel terug te zien. Het stratenpatroon is nog wel hetzelfde als in de vestingtijd. Er zijn nog steeds spuisluizen en ook is een gedeelte van de vestinggracht nog te bewonderen. Maar de oude vestingwal werd omstreeks 1875 afgegraven.

Meer informatie?

Staat in Eemsdelta is de kunst- en architectuurgids, u vindt informatie over monumenten en kunstwerken in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Eemsmond. Ook kunt u zelf auto-,fiets- en wandelroutes samenstellen. Lees meer>>

De Verhalen van Groningen vertelt op een verrassende en laagdrempelige manier verhalen over de cultuur en de geschiedenis van de provincie. Die verhalen maken we samen met inwoners en bezoekers van Groningen en met de (cultuur)historische organisaties in de provincie. Lees meer>>

Deel deze pagina