Nicolaïkerk

Nicolaïkerk

De Nicolaïkerk te Appingedam is, naast het gebruik voor de zondagse eredienst door de Protestantse Gemeente Appingedam, geschikt voor het houden van:
- Bijzondere erediensten
- Concerten
- Tentoonstellingen
- Lezingen
- Recepties

De kerk beschikt over maximaal 720 zitplaatsen - voor concerten is dit inclusief koor en/of orkest.