Natuurgebieden

Kwelders, land van de zee

Langs de randen van de Waddenzee vind je kwelders. Als de zee maar genoeg slib aanvoert vormt het water land. Aan de Groninger Waddenkust heeft de mens een handje geholpen door het aangevoerde slib vast te houden tussen dammen. Kunstmatig? Misschien, maar de begroeiing is puur natuur!

Kijk vanaf de dijk

De Waddenkustkwelders zijn vanaf de zeedijk uitstekend te overzien en geven een mooi gevarieerd beeld van het landschap. Het terrein zelf is uitsluitend toegankelijk onder leiding van een van gidsenvan Groninger Landschap, tijdens excursies buiten het broedseizoen. Noordpolderzijl is een mooie locatie voor een bezoek aan ons kweldergebied.

Dollard, de mooiste uithoek van Nederland

Aan de rand van Nederland ligt een ongerept natuurgebied van meer dan duizend hectare kwelder en zevenduizend hectare droogvallend wad. De ontmoeting tussen zout en zoet water maakt de Dollard uniek. In het brakke getijdenlandschap voelen planten als de zeeaster en diverse wad- en watervogels zich prima thuis.