Mariakerk Westerwijtwerd

Mariakerk Westerwijtwerd

De voorname familie van Ewsum bouwde hier een kerk, gewijd aan Maria. Rond de kerk kwamen mensen wonen. Dat het dorp bestaat is dan ook volledig aan het geloof te danken. Zowel de kerk als de toren zijn gebouwd in het midden van de dertiende eeuw, maar het karakter van de kerk wordt vooral bepaald door de negentiende eeuw. De inrichting met de preekstoel tegen de oostwand en het daarop gerichte bankenplan komt duidelijk uit die periode. Het meest waardevolle onderdeel van de inventaris is het laatgotisch ijzerbeslag dat later opnieuw is gebruikt voor het schotwerk tussen portal. Dit beslag behoort tot het mooiste van de provincie. Sleuteladres: R.H. Groot (Pastoriepad 9, Westerwijtwerd, 0595-557114) en/of P. Rep (Pastoriepad 1, Westerwijtwerd, 0595-551843)

Contact

  • Pastoriepad 5
    9993 TL Westerwijtwerd
Routebeschrijving starten