Sint-Petrus en -Pauluskerk

Sint-Petrus en -Pauluskerk

De aan Petrus en Paulus gewijde kerk is omstreeks 1100 in tufsteen gebouwd. In 1231 is zij verbrand. Daarna is ze in baksteen verhoogd en naar het westen verlengd. In 1863 is ze gepleisterd; daarbij zijn neogotische versieringen aangebracht. Op de oostwand van het koor zien we muurschilderingen met een voorstelling van het Laatste Oordeel en afbeeldingen van de heiligen Bartholomeus en Christophorus.

Contact

  • Kerkstraat 9
    9988 SN Usquert
Routebeschrijving starten