Loppersum en omgeving

Dit is niet de streek van massatoerisme of grote, drukke gebaren. Hier hebben mensen nog tijd voor een praatje, of een mooi sterk verhaal. In de dorpen geen attractieparken, maar kleinschalige liefhebberijen: kleine musea, eenpersoons galeries, een Archeologisch Informatiepunt in het dorpshuis, thee-schenkerijen, vrij toegankelijke ‘RustPunten’ waar de koffie klaar staat in voortuin of serre, nostalgische curiosawinkeltjes, molens, boerderijwinkels met streekproducten, de kasteeltuin van een statig landgoed, een begraafplaats onder de bomen bij een kerk.

Het platteland biedt volop mogelijkheden om dit moois per fiets of te voet te ontdekken.


WIERDEN EN FIVELBOEZEM

De dorpen zijn vaak op wierden gebouwd, omdat het gebied vroeger overstroomd werd door de zee. Er zijn veel romaanse kerken, prachtige boerderijen, architectonisch interessante woningen en een aantal interessante musea, die de cultuurhistorie centraal hebben staan.
Rond het jaar 1000 lag hier nog de Fivelboezem, een inham van de zee. Met aan de westkant de wierdedorpen Hemert, Stedum, Westeremden en Huizinge, aan de oostkant Garrelsweer, Eenum, Leermens, Godlinze en Loppersum. De rivier de Fivel kronkelde van zuid naar noord, van de hoogveenmoerassen bij Hoogezand naar Oosternieland-aan-Zee.

KERKEN

Ze worden wel eens ‘de grootste verzameling Romaanse & Romanogotische bouwwerken ten noorden van Parijs’ genoemd: de unieke, kleine dorpskerken in deze regio. Van buiten helemaal zonder franje, in het interieur mooie gewelfschilderingen, kerkorgels en fraai versierde ‘herenbanken’ en houten rouwborden. Het oudste voorbeeld van Romanogotiek in Nederland is de Donatuskerk in Leermens


BOERDERIJEN

Kenmerkend voor deze streek: grote boerderijen met voorname, imposante voorhuizen.
De oorsprong: in de 19e eeuw waren de graanprijzen hoog, Groningen exporteerde naar heel Europa. Boeren waren welgestelde ‘graanbaronnen’.

BORGEN

Het zijn de ‘kastelen van Noord-Nederland’. Versterkte herenhuizen, vaak met oprijlaan en slotgracht. Helaas zijn in de 18e en 19e eeuw veel borgen gesloopt. Bij de voormalige borg Ewsum (Middelstum) is de intact gebleven donjon of verdedigingstoren een echte bezienswaardigheid. In het dorp zelf staat een gerestaureerd restant van de voormalige Asingaborg, het poortgebouw.


ARCHITECTUUR

In sommige dorpen (Loppersum, Stedum) staan veel monumentale, vrijstaande ‘rentenierswoningen’, in de stijlen die in de 19e en begin 20e eeuw in de mode waren. Er is veel gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, maar ook klassieker en landelijker. Een prachtig voorbeeld van zo’n ‘stadsvilla in het dorp’ is herenhuis Mentheda uit 1869, hartje Middelstum.

KUNST & CULTUUR

De mooie luchten, vergezichten en het cultureel erfgoed inspireren de kunstenaar bij het ‘begeesteren van hun materie’. Tientallen kunstenaars wonen verspreid in bijna alle dorpen van deze gemeente. leder met zijn eigen stijl, zeggingskracht en discipline. De kunstliefhebber vindt er diverse galeries en ateliers.


Het open landschap met akkers, weiden, kaarsrechte waterwegen en kronkelende maren.
Zo nu en dan onderbroken door een plukje bos, de hoge bomen rond boerderijen, een sluis of gemaal, de contouren van een stevig, eeuwenoud kerkje op een hoge wierde in de verte.

Altijd genoeg ruimte voor blauwe lucht, zo ver je kijken kunt.


Bekijk de kaart

Loppersum en omgeving is een echt plattelandsgebied:; Loppersum en Middelstum zijn de 2 iets grotere dorpen met meerdere voorzieningen en winkels voor de dagelijkse boodschappen. De 15 andere dorpen liggen geografisch verspreid over de gemeente. Het buitengebied wordt hoofdzakelijke agrarisch ingevuld. Vooral akkerbouw op het gebied van aardappelen, graan, suikerbieten en bijvoorbeeld tulpen. Daarnaast uiteraard veeteelt zoals koeien, schapen, etc.

Deel deze pagina